Online marketingvizitka

Internetové stránky má dnes skoro každý. Ovšem jen malá část jejich vlastníků může s jistotou říci, že je pro ně přínosem a vydělává jim peníze. Mít internetové stránky bez propagačních nástrojů je obdobně (ne)přínosné jako reklamní billboard srolovaný ve sklepě.

Co je to?

SEO (optimalizace pro vyhledávače)

Search Engine Optimization (zkratka SEO, optimalizace pro vyhledávače) je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. seo
     

PPC kampaně (AdWords, Sklik)

Platba za kliknutí (PPC z anglického pay per click) patří mezi nástroje internetové reklamy. Princip PPC spočívá v tom, že inzerent neplatí za každé zobrazení reklamy, platí až ve chvíli, kdy na reklamu někdo klikl. Výhodou PPC reklamy je její plánovatelnost a měřitelnost.

adwords

sklik

 

     

e-mail marketing

E-mail marketing je cílené rozesílání zpráv na přesně stanovený seznam emailových adres. Email marketing jedním z efektivních nástrojů pro budování one-to-one komunikace. Emailing patří k nejrychleji rostoucí formě elektronické přímé komunikace. Výhody emailového marketingu spočívají především v nízkých nákladech, flexibilitě, snadném testování, měřitelnosti a vyhodnocování kampaně.

 

eml marketing

     

copywriting (psaní poutavých textů)

Je důležité si uvědomit, že lidé na internetu stránky nečtou, ale nejdříve je skenují očima a hledají kousky potřebných informací. Texty pro web musí být vhodně členěné s dostatečným zvýrazněním klíčových slov, seznamů, citací, nadpisů apod. Struktura, rozsah i formát se přizpůsobuje tak, aby výsledný text byl dobře skenovatelný očima. Při psaní se obyčejně využívá princip obrácené pyramidy copywriting
     

reporting, analýzy

Webová analytika poskytuje dva důležité typy informací: zjišťuje, co se na webových stránkách děje a také zjišťuje, jaké úpravy stránek pomohou k tomu, aby byla webová stránka efektivnější. Webová analytika slouží k pochopení chování návštěvníků na stránkách. Webová analytika je základem strategie pro internetový marketing. Smart Analytics